Mp 03, Göstahult 1:17 vib 1,25 mm/s och luft 29,52 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,34 mm/s, luft 72,48 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,39 mm/s, luft 79,0 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  0,10 mm/s, luft 37,10 Pa

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck