Mp 03, Göstahult 203, vib 0,38 mm/s och luft 7,5 Pa

Mp 05, Busteruds Gård 201, vib 0,28 mm/s, luft 10,5 Pa

Mp 06, Gunnerud Gård 206, vib 0,45 mm/s, luft 7,0 Pa

Mp 07, Kraftverket Alster, vib 0,13 mm/s, luft 2,2 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck