Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,38 mm/s och luft 19,41 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,22 mm/s, luft 16,48 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,45 mm/s, luft 1,44 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  < 0,10 mm/s, luft 2,40 Pa