Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,91 mm/s och luft 23,13 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,41 mm/s, luft 23,76 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,29 mm/s, luft 17,77 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib < 0,10 mm/s, luft 4,50 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck