Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,76 mm/s och luft 44,59 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,48 mm/s, luft 32,86 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,44 mm/s, luft 69,73 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  < 0,10 mm/s, luft 4,90 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck