Mp 03, Göstahult 203, vib 0,83 mm/s och luft 8 Pa

Mp 05, Busteruds Gård 201, vib 0,27 mm/s, luft 12 Pa

Mp 06, Gunneruds Gård 206, vib 0,44 mm/s, luft 34 Pa

Mp 07, Kraftverket Alster, vib 0,14 mm/s, luft 18,5 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck