Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,56 mm/s och luft 8,98 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,18 mm/s, luft 41,0 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,39 mm/s, luft 51,5 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib < 0,10 mm/s, luft 20,50 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck