Värmlands behov av el väntas öka kraftigt de närmsta åren. Därför har Elkraft Värmland tagit fram en rapport om nulägesbilden av utveckling, konkurrenskraft och energibehov i omställningen till en mer hållbar framtid.

Det industritunga näringslivet elektrifieras, åkerierna behöver ladda elektriska lastbilar längs vägarna och samtidigt vill regionens invånare och besökare slippa köa för att ladda elbilen. I takt med att Värmlands elbehov ökar sker samma utveckling i andra delar av landet. Det är hård konkurrens om att snabbt få nya, förstärkta elnät och många län kämpar med att hitta lösningar.

Syftet med Elkraft Värmland är att identifiera behoven, tänka tillsammans kring lösningar och göra Värmlands röst hörd med fokus på energifrågor. Rapporten som de tagit fram visar lägesbilden, utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen.

Av rapporten framgår att transportföretagens fordonsflotta måste elektrifieras i snabb takt för att klara Sveriges miljömål. Inrikestransporter är en av de tre största källorna till utsläpp av växthusgaser. Logistikbranschen har därför stora möjligheter att göra skillnad.

Logistikbranschen vill nå de nationella målen tidigare

Tillsammans med branschkollegor runtom i landet har LBC Frakt formulerat egna klimatmål om att uppnå klimatneutralitet 2035. Vilket är tio år före det nationella målet på 2045. Fram tills att reduktionsplikten togs bort låg företaget och branschen bra till för att klara målet.

”Vi bestämde oss tidigt för att vara en ledande aktör i hållbarhetsarbetet och feedbacken från transportköparna är mycket positiv. Det är främst näringslivets hållbarhetskrav och engagemang som driver utvecklingen i rätt riktning, medan politikerna tyvärr drar åt motsatt håll, säger Lars Reinholdsson, VD för LBC Frakt i Värmland. ”

LBC Frakt vill vara med och bidra till ett energisystem i balans. Risken är stor att effektbristen på sikt hindrar elektrifieringen av logistikbranschen i Värmland, samt att möjligheten till konkurrenskraft och utveckling begränsas kraftigt.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet.