I mars stod LBC Frakts nya sorteringshall klar i Bråtebäcken och häromveckan hölls öppet hus med rundvandring och hamburgargrillning. Ett uppskattat initiativ med god uppslutning.

När LBC Frakt vann upphandlingen av transporter av insamlat material från värmländska kommuners återvinningsstationer och sopkärl till omlastningsstationer så byggdes sorteringshallen specifikt för uppdraget. Hit kommer alltså emballage från olika kommuner för att sorteras. I själva hallen sorteras plast och papper och i fickorna metall och färgat respektive ofärgat glas.

Efter sorteringen lastas materialet om och körs till olika mottagningsstationer där det därifrån tas till återvinning.

Under öppet hus-dagen poängterade gästerna flera gånger hur logistikmässigt genomtänkt anläggningen är och hur städat och snyggt det är. Något vi förstås uppskattar och sätter stort värde på.

Lite fakta om sorteringshallen:
Hela hallen är på totalt 5600 kvm
Ytan där materialet körs in är på 1500 kvm
Hallen tar varje månad emot cirka 700 ton emballage

För mer information om uppdraget och sorteringshallen kontakta Britt Gustafsson, trafikchef på bygg, anläggning och miljö, på britt.gustafsson@lbcfrakt.com eller 070-310 61 20