Den som passerat LBC Frakts huvudkontor på Lovartsgatan i Karlstad ser att något är på gång. Snart kommer ett rejält bygge att sätta fart runt godsterminalen och pågå under närmare ett halvår. Exakt vad som händer får vår VD Lars Reinholdsson svara på.

Vad är det som ska byggas?
– Det är flera saker, dels en ny hall för tungt gods på 600 m² och dels en ny terminal på 300 m² för varmhantering. Samtidigt bygger vi även en laddpark för lastbilar eftersom allt fler fordon som angör terminalen är i behov av både depå- och snabbladdning.

Varför sker utbyggnaden just nu? 
– Vi har fått in nya kunduppdrag som lett till att godsvolymen i terminalen ökar, och flera av de här kunduppdragen kommer med kravet att vi ska använda elektriska lastbilar. Det är en utveckling som vi har kämpat för och välkomnar, för det är kundernas villkor på hållbarhet som gör att företag inom transport- och logistikbranschen kan ställa om till fossilfria alternativ.

Vad kostar investeringen?
– För fastigheten rör det sig om cirka 5 miljoner. När det kommer till laddparken för depå- och snabbladdning rör det sig om 7 miljoner, och det är en del av Laddbolagets satsning på att bygga ut laddinfrastrukturen i Värmland.

När beräknas det vara klart?
– Det kommer bli färdigt i lite olika steg. Hallen för det tunga godset ska vara klart nu i november och varmdelen ska stå färdig i februari 2024. Själva laddparken ska vara klar att tas i bruk under mars 2024.

Vilken skillnad kommer det att göra för LBC Frakt och kunderna?
– Vi kommer får en robustare omlastning med bättre kapacitet, och våra kunder får hållbarare transportlösningar.