En uppdatering gjordes igår i vårt affärssystem och i samband med detta har uppgifter gått ut till våra kunder att en kreditupplysning tagits på kunden. Vi har alltså inte medvetet tagit en kreditupplysning utan det är en systemuppdatering som föranlett detta. Den påverkar inte kundens rating eller creditscore.