Från och med januari 2024 kommer LBC Frakt att transportera alla insamlade förpackningar från omlastningsplatser i Värmland till deras slutliga destinationer för återvinning.

Med start nu vid årsskiftet är det samtliga svenska kommuner som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Sverige och att inlämnade förpackningar återvinns. Kommunerna ser till att förpackningarna transporteras till omlastningsplatser där de kommer i olika insamlingsflöden. Från omlastningsplatsen har nybildade NPA (Näringslivets Producentansvar) och TMR (Tailor-made Responsibility) ett nationellt ansvar för att koordinera dessa återvinningsfraktioner till mottagningsplatser. LBC Frakt har vunnit uppdraget att transportera dessa flöden.

För LBC Frakt innebär avtalet att 2 till 3 lastväxlare kommer transportera material varje dag från omlastningsplatserna i Årjäng, Arvika, Torsby, Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga till bland annat Stena Recycling i Karlstad och Svensk Glasåtervinning i Hammar.

Att just LBC Frakt får ta hand om transporterna beror på flera saker, bland annat att Karlstad är navet för verksamheten.

Tack vare vårt läge kan vi leverera transporttjänster till alla omlastningsplatser i Värmland. De från NPA som förhandlat avtalet känner till oss sen tidigare och vet att vi håller en bra kvalitet och har en tydlig hållbarhetsprofil. Det är kombinationen av det här som gjorde att vi fick affären, säger Britt Gustafsson affärsområdeschef BAM på LBC Frakt.

Till att börja med kommer befintliga fordon att användas då vintern är lite av en lågsäsong för bygg- och anläggningsbranschen, men på sikt kommer det behöva köpas in fler bilar.