När Kils kommun upphandlade nytt maskin- och transportavtal samt vinterväghållning var certifiering inom Fair Transport ett skallkrav för att få lämna in offert. LBC Frakt vann upphandlingen och VD Lars Reinholdsson spår att kommunens krav är början på ett paradigmskifte för transport och logistikbranschen.

Fair Transport-certifieringen är ett initiativ från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag för att transportköpare lättare ska hitta seriösa åkeriföretag som följer alla lagenliga krav kring trafiksäkerhet, utsläpp och miljö. Inte minst handlar Fair Transport om social hållbarhet: att medarbetarna har en trygg arbetsplats, lön enligt rådande avtal, en bra arbetssituation och möjlighet att påverka den.   

– Oseriösa aktörer inom transportbranschen har genom åren pressat priserna på bekostnad av sina anställda. Med låga löner, forcerade körscheman och usla arbetsförhållanden har de svärtat ned en hel bransch och förskjutit prisbilden. Nu när kommuner som Kil ställer krav på social hållbarhet i upphandlingarna så finns inte utrymme för ansvarslösa åkerier. Det är glädjande för oss som vill förändra branschen och jobbar för att göra den hållbar, säger Lars Reinholdsson.

För Kils kommun var det en självklarhet att skriva in skallkravet på Fair Transport-certifiering. 

– Vi jobbar efter Agenda 2030* och på samma sätt som det är viktigt att våra egna medarbetare har det bra i arbetsvardagen, med rätt löner och villkor, vill vi helst ha underleverantörer som lever upp till samma krav. För vi sköter ju Kil tillsammans, säger Stefan Björkman, gatuchef vid Kils kommun.

*Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling där de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna är lika viktiga och integrerade med varandra. 

Pressmeddelandet finns även att läsa isin helhet här.