Idag invigdes den nya snabbladdningsstationen för ellastbilar som Karlstad El- och Stadsnät byggt vid LBC Frakts terminal på Örsholmen. Samtidigt presenterades Värmlands första ellastbil. Till skillnad från hybrider så drivs den endast med el, något som är unikt för transportbranschen.

Ellastbilen har tillverkats av Scania och köpts in av LBC Frakt för att den exklusivt ska transportera produkter för Bevego. Det här partnerskapet har kommit till eftersom samtliga företag gör stora satsningar på hållbarhet och strävar efter fossilfria transportalternativ.

”Vi på LBC Frakt blev mycket glada när Bevego ville ha eltransporter. Tack vare dem har vi kunnat köpa in den nya ellastbilen. Vi har också haft ett mycket bra samarbete med Karlstad El- och Stadsnät som byggt den nya snabbladdningsstationen” säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

Bevego jobbar aktivt med hållbarhet på sina arbetsplatser och vill erbjuda sina kunder en distributionslösning med hög klimatprestanda.

Jag trodde inte att vi så här snart skulle ha möjlighet att köra vår relativt tunga och långväga distribution helt på el. Men nu är det verklighet och det ska bli väldigt spännande” säger Fredrik Leyon, logistikchef BEVEGO

Sen tidigare finns en elhybrid i LBC:s fordonsflotta som kan växla mellan eldrift och HVO100 (vätebehandlad vegetabilisk olja) men den nya lastbilen drivs alltså enbart med el. Därför fick Karlstad El- och Stadsnät specialbygga den nya laddningsstationen. Den har två delar: en som vänder in mot LBC Frakts område och en som är publik och kan användas av alla.

LBC Frakt har ett stort antal kunder som vill ställa om till mer klimatsmarta transportlösningar. Ellastbilen är därför en del av LBC Frakt satsning på en bred och varierad fordonsflotta med målet att uppnå klimatneutralitet redan år 2035.