Pressmeddelande 20-11-03

Värmländska LBC Frakt utmanar hela svenska logistikbranschen och sina egna kunder i kampanj om hållbarhet

LBC Frakt i Karlstad tycker att både branschkollegor och kunder gör för lite i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. I en ny kampanj uppmanas omvärlden att syna LBC Frakts hållbarhetsarbete och samtidigt ställa högre krav. Målet är att alla i branschen ska vara fossilfria år 2045.

Som ett led i sin egen omställning har LBC frakt investerat i ny teknik och är först i världen med en biogasdriven schaktbil. En ny drivmedelsanläggning med endast fossilfria drivmedel som biogas och etanol håller på att byggas och på terminaltaket installeras en solcellsanläggning vars el ska driva både terminal och elbilar. Dessutom har 17 MKR investerats i en sorteringsanläggning för att ta hand om allt avfall från den egna verksamheten och från kunder inom exempelvis byggbranschen.

– Vår verksamhet behövs för att hålla samhället igång men koldioxidutsläppen har stor klimatpåverkan, säger Lars Reinholdsson – VD på LBC Frakt. Vi på LBC Frakt vill ta ansvar och visa att det är möjligt att ställa om. Just nu går det för långsamt för branschen och de som kan påverka mest är kunderna. De behöver ställa fler och tuffare krav.

Det är inte bara miljön som omfattas i LBC Frakts hållbarhetsplan utan även människor. För att skapa en socialt hållbar arbetsplats och bli en attraktiv arbetsgivare har LBC Frakt sen 2017 arbetat med Genusakademin. Målet är att bryta förlegade normer och göra branschen mer öppen och lockande för unga talanger.

– Dagens ungdomar är framtidens medarbetare och de förväntar sig en arbetsplats där kompetens, mångfald och jämlikhet är grundpelare i verksamheten, säger Lars Reinholdsson. Vi har under 2020 implementerat en ny värdegrund som alla – från styrelse till åkare och medarbetare på kontoret – använder sig av.

Kampanjen ”Vi gillar att synas” inleds idag och kommer fortsätta under hösten.


För mer information kontakta: Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt på 054-688 521 eller lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Länk till högupplösta pressbilder: https://lbcfrakt.com/kontakta-oss/pressrum/

LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning.