I enlighet med vårt tillstånd att bedriva täkt i Lindås 1:2 får vi härmed anmäla att vi onsdagen den 4 januari 2023 mellan kl. 12.00 och 16.00 kommer att utföra sprängning i bergtäkten.

Det är förbjudet att vistas inom säkerhetszonen vid sprängningen.

Se bilaga för ljudsignalering, karta samt övrig information.