Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,60 mm/s och luft 20,0 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,30 mm/s, luft 19,0 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,27 mm/s, luft 24,0 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  <0,10 mm/s, luft 14,26 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck