Mp 03, Göstahult 1:17 vib 1,25 mm/s och luft 24,5 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,37 mm/s, luft 30,0 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,47 mm/s, luft 6,0 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  0,11 mm/s, luft 3,52 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck