Mp 03, Göstahult 1:17 vib 1,07 mm/s och luft 11,5 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,34 mm/s, luft 7,5 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,38 mm/s, luft 28,0 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  < 0,10 mm/s, luft 5,49 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck