Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,38 mm/s och luft 7,33 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,18 mm/s, luft 9,30 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,21 mm/s, luft 43,12 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib < 0,10 mm/s, luft 15,40 Pa