Mp 03, Göstahult 1:17 vib 1,02 mm/s och luft 24,12 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,36 mm/s, luft 31,58 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,29 mm/s, luft 25,73 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  < 0,10 mm/s, luft 7,50 Pa

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck