OBS!! Aktuellt energitillägg  är flyttat och finns numera här:  https://lbcfrakt.com/bransle-energitillagg/ 

Bakgrund för energitillägget

LBC Frakt kommer att genomföra ett energitillägg på material från Alster och Trossnäs. Tillägget speglar energiinnehållet i respektive process och justeras i perioder om 14 dagar.

Basen är drivmedelspriset 1 jan 2022 – 11 mars 2022, prisökningen i den aktuella perioden är 6,57 kr/liter. Grundpriset är oförändrat och energitillägget kommer att specificeras på en egen rad på fakturan. Presentationen av justeringen på nivån kommer ske på den här sidan, fredagar innan justeringens förändring.

Energitillägget gäller 26 december – 31 december enligt nedan nivå:

  • Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial: 2,73 kr/ton
  • Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl: 4,01 kr/ton
  • Makadamfraktioner:  6,87 kr/ton

Energitillägget gäller 12 december – 25 december enligt nedan nivå:

  • Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial: 2,90 kr/ton
  • Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl: 4,57 kr/ton
  • Makadamfraktioner: 6,68 kr/ton

Energitillägget gäller 28 november – 11 december enligt nedan nivå:

  • Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial: 3,67 kr/ton
  • Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl: 5,91 kr/ton
  • Makadamfraktioner: 6,72 kr/ton