Avtalet som nu har tecknats under av Karlstad kommun och LBC Frakt rör 12 000 timmar transport med schakt- och kranbilar, både för Karlstad El- och Stadsnät och andra verksamheter inom kommunen. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

Under upphandlingen fick anbudslämnande företag som hade fler än två elektriska lastbilar i fordonsflottan ett avdrag om 1 miljon kronor i prissättningen. Det gav LBC Frakt en klar fördel mot de andra företagen och gjorde att man vann upphandlingen.

Det är glädjande att kommunen börjar satsa på elektrifierade transporter. Ju fler elfordon som används desto bättre blir arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Det är skillnad att jobba en hel dag intill en lastbil som går på fossila drivmedel och en ellastbil, både när det gäller utsläpp och buller, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

Affären är så pass omfattande att LBC Frakt kommer köpa in fler eldrivna fordon, framför allt kranbilar, och anställa fler förare.

Vi ser att allt fler börjar ställa krav på hållbara transportlösningar och att Karlstad kommun nu uttryckligen vill använda elfordon visar att politiken har valt en tydlig riktning. Det är väldigt uppmuntrande för alla som jobbar för en grön omställning, och förstås för kommuninvånarna, säger Lars Reinholdsson.