LBC Frakt kommer leverera en specialblandning av betongballast till Thomas Betongs fabrik i Karlstad. Det handlar om stora volymer och en affär som inte hade varit möjlig utan ett nytt täkttillstånd för Bråtebäcken.

I nära samarbete med Thomas Betong har LBC Frakt under lång tid utvecklat en produkt till betongproduktionen i Karlstad. En produkt som inte är baserat på naturmaterial utan på berg som krossas i Bråtebäcken. Utmaningen har varit att hitta en produkt som är så lik naturmaterial som vanligt, under produktutvecklingen testades 30 olika blandningar för att sedan sortera ner till ett fåtal för provgjutning innan den bästa valdes ut för skarpa provgjutningar.

Framgångsrikt samarbete över tid

– Förr var det vanligare med naturmaterial, där är det mer runda korn som gör betongen mer rörlig och smidig att jobba med. Berg som krossas blir mer kantig och det gör betongen lite kärvare. Därför är det viktigt med ett omfattande utvecklingsarbete, nu har vi ett material från Bråtebäcken som ser bra ut och som vi är mycket nöjda med, säger Stefan Westin, Produktionschef, Produktionsområde Skaraborg/Värmland, Thomas Betong.

– Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med LBC Frakt, tidigare har vi köpt in material och jobbat tillsammans med betongbilarna. Nu har det blivit förändringar i både krav och tillgång på ballastmaterial så det känns bra att vi har utvecklat samarbetet tillsammans, fortsätter Stefan Westin.

Upp till 90 000 ton

Det handlar om stora volymer och stora krav på kvalitet som är upprepningsbar. Uppemot 90 000 ton på en årlig basis kan bli aktuellt.

– Vi kommer att ha en egen produktionslina för betongballast för att produktionen ska vara likadan från dag till dag, allt för att få till en stabil produktion, säger Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt i Värmland.

Förnyat täkttillstånd – 500 000 ton per år

För att kunna möta upp Thomas Betongs krav på volymer har ett förnyat täkttillstånd varit ett måste. Den totala volymen på 6 miljoner ton över 10 år är densamma, men eftersom uttaget från Bråtebäcken var mindre under de första åren har LBC Frakt nu fått godkänt för 500 000 ton om året för resterande 5 år av tillståndet.

– Utan ett förändrat tillstånd hade inte affären varit möjlig utan att välja bort andra affärer, säger Lars Reinholdsson.