Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,94 mm/s och luft 6,6 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,27 mm/s, luft 14,5 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,34 mm/s, luft 34 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib < 0,10 mm/s, luft 2,08 Pa