Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,90 mm/s och luft 10,5 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,38 mm/s, luft 22,0 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,29 mm/s, luft 23,0 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib 0,06 mm/s, luft 1,03 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck