Matavfall transporteras till biogasanläggning

LBC Frakt kommer att samla in matavfall från fyra värmländska kommuner – Forshaga, Grums, Hammarö och Kil. Matavfallet körs i första skedet till LBC Frakts återvinningsstation Bråtebäcken för att sedan, när volymen är tillräckligt stor, levereras till biogasanläggningen i Karlskoga. 

 Ett minst sagt cirkulärt uppdrag då fordon som drivs av biogas är en viktig del i LBC Frakts omställningsarbete.

Det är glädjande när våra uppdrag ligger nära vår vision om att vara ett ledande företag i vår bransch när det kommer till omställning till fossilfria drivmedel, säger Lars Reinholdsson, vd för LBC Frakt i Värmland AB.

För mer information, kontakta:
Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt i Värmland AB
070 631 15 00 | lars.reinholdsson@lbcfrakt.com