Med stödet kan Laddbolaget nu bygga nya laddstationer för tung trafik i Örebro och Töcksfors och bygga ut den nuvarande stationen i Bråtebäcken, Karlstad. Utbyggnaden gör det möjligt för fler eldrivna lastbilar att transportera gods i Värmland och Örebro län. Det var tidigare i år som Energimyndigheten gjorde en utlysning på 350 miljoner kronor för den strategiska utbyggnaden av publika snabbladdningsstationer för elfordon. Stödet var specifikt riktat till projekt som snabbt och effektivt kan etablera större laddstationer i Sverige längs med det transeuropeiska transportnätet, även kallat TEN-T. Transportnätet är en del av en omfattande EU-satsning för att maximera logistiken inom unionens infrastruktur och transport.

Då sträckan Stockholm-Oslo ingår i TENT-T sökte Laddbolaget stöd till tre anläggningar som alla ligger längs med E18, och samtliga tre beviljades. Stödet utgör därmed en finansiering på 30% av Laddbolaget som ägs av de värmländska aktörerna LBC Frakt, Karlstads Energi och OK Värmland. – Det här är ett kvitto på att vi hanterar utbyggnaden av laddinfrastrukturen på ett tillfredställande sätt. Stödet stärker transport- och logistikbranschens möjligheter att ställa om till hållbara transporter eftersom laddstationer måste finnas på plats innan man kan börja köra elektriska lastbilar, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

I och med bygget av de nya laddstationerna i Töcksfors och Örebro kommer Laddbolaget ansvara för totalt 10 stationer i tre olika län.

– Ledtiden från beslut till färdig anläggning är ganska lång, så stödet från Energimyndigheten visar att de är framsynta då de möjliggör den här kraftfulla utbyggnaden av laddinfrastrukturen, avslutar Lars Reinholdsson.

 

För mer information kontakta: Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt i Värmland AB 070 631 15 00 lars.reinholdsson@lbcfrakt.com