Sen årsskiftet har LBC Frakt tagit hand om Valbruna Nordics transporter av rostfritt stål från huvudlagret i Karlstad till olika destinationer runt om i Sverige. Kombinationen av ett stärkt nätverk av linjetrafik och ett konkurrenskraftigt pris gjorde att affären kom till stånd.

Under många år har LBC Frakt och Valbruna Nordic varit närmsta grannar på Lovartsgatan i Karlstad, men först nu i januari 2024 har LBC Frakt ansvarat för transporterna av det rostfria godset. En av anledningarna är att LBC Frakts linjetrafik har vuxit och nu trafikerar sträckor som passar Valbruna Nordic.

Vi har dagligen 10–12 bilar som går till Mälarområdet och Stockholm, 4 bilar till Göteborg och flera bilar till Örebro, Norrköping, Jönköping och Halmstad-Falkenberg-området. Turerna är alltså både tätare och sträcker sig över ett större geografiskt område, vilket skapar möjligheter till den här typen av affärer, säger Lennart Karlsson, Affärsutveckling LBC Frakt.

LBC Frakt transporterar en mängd av olika godsslag vilket ökar möjligheten att samlasta godset och ökar fyllnadsgraden i transporterna, vilket i sin tur minskar transporternas klimatpåverkan.

Vi har stor erfarenhet att kombinera varierande godsslag, och kan erbjuda effektiva transporter med hög kvalitet och hållbarhet. Vi är mycket glada för förtroendet vi fått av Valbruna och kommer nu dagligen bevisa att de gjort ett bra beslut, säger Lennart Karlsson.

För mer information om LBC Frakts utökade linjetrafik i Sverige kontakta Lennart Karlsson på 054–688 510 eller lennart.karlsson@lbcfrakt.com